کشتی فرنگی

رده بندی چهار وزن نخست کشتی آزاد و فرنگی

به گزارش خبرنگاران، رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ فرانسه از دیروز و در سه رشته آزاد، فرنگی و زنان در شهر پاریس در حال برگزاری است.

14 آبان 1398

تاکید صالحی امیری بر کسب کرسی بین المللی در کشتی

به گزارش خبرنگاران، رقابت های جهانی کشتی فرنگی و گزینشی المپیک با حضور 900 کشتی گیر از 63 کشور در سالن باریس شهر نورسلطان قزاقستان برگزار گردید.

27 مهر 1398