اعتبارات صندوق توسعه ملی فعالیت های چشمگیر آبخیزداری را رقم زد

به گزارش خبرنگاران، سومین کارگاه منطقه ای معاونین آبخیزداری و روسای ادارات آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی و سرتسهیل گران منطقه 2 کشور به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس برگزار گردید.این کارگاه یکروزه با حضور مدیر کل دفتر آبخوانداری و کنترل سیلاب سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور،مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی این سازمان و همچنین معاونین آبخیزداری،مدیر کل امور مراتع و روسای ادارات آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی منطقه دو 10 استان کشور و سرتسهیلگران این استانها و نیزمدیر کل منابع طبیعی فارس وجمعی از کارشناسان فنی آبخیز در شیراز برگزار گردید.

اعتبارات صندوق توسعه ملی فعالیت های چشمگیر آبخیزداری را رقم زد

وحید جعفریان مدیرکل دفترآموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها در حاشیه این گردهمایی با اشاره به فعالیتهای گسترده و اثر بخش آبخیزداری و نتایج پیروز اقدامات انجام گرفته در این حوزه گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی موجب فعالیتهای پیروز و کم نظیری در عرصه های طبیعی بویژه حوزه آبخیزداری و آبخوانداری کشور شده است.

وی اضافه نمود: مشارکت پذیری مردم و دستگاه های اجرایی را باید در جانمایی فعالیتهای آینده به عنوان اولویت نخست برنامه هاو اجرای پروژه ها قرار داد.

وی با تاکید بر رویکرد توانمندسازی جوامع محلی و انسجام سازمانی در فعالیتهای آموزشی و ترویجی عرصه های منابع طبیعی و نیز حوزه های آبخیز خواهان مشارکت بیش از پیش دست اندرکاران و ذینفعان مختلف در اجرای فعالیتهای آبخیزداری در کشور شد واضافه نمود: ظرفیت سازی و توانمندسازی جوامع محلی و نیز پایش و ارزیابی مشارکتی در اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری یکی از رویکردهای اساسی در اجرای فعالیتهای آموزشی و ترویجی است.

مدیرکل دفترآموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگلها در ادامه با اشاره به اجرای پروژه ها، فعالیت ها و اقدامات آموزشی و ترویجی در پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی گفت: توجه جدی به نقش تاثیر گذار دست اندرکاران و ذینفعان در انجام فعالیتهای آبخیزداری علاوه بر انسجام سازمانی طرح های مدیریت مشارکتی موجب تسهیل فرایندهای ارتباطی و نیز همکاری های آموزشی، ترویجی و مشارکتی بیشتر می گردد.

جعفریان در ادامه هدف اصلی از ترویج و مشارکت های مردمی را بهبود فرآیندهاو یاری به افزایش اثربخشی در اجرای پروژه ها عنوان نمود و از اجرای فعالیتهای مشارکتی پروژه های آبخیزداری با بکارگیری 245 نفر تسهیلگر در 248 حوزه آبخیز کشور اطلاع داد.

وی گفت: در حال حاضر تعداد 54 هزار نفر روز از جوامع محلی در کنار مجریان و بهره برداران عرصه های طبیعی تا خاتمه اسفند ماه امسال از تمامی آموزشهای احتیاج سنجی شده برخوردار خواهند شد.

وی همچنین با تشریح نقش و صندلی اداره ترویج و آموزش در پروژه های آبخیزداری گفت: انتخاب تسهیل گران و ارائه آموزش به آنان،جمع آوری اطلاعات مناطق و روستاهای هدف باارائه وضعیت موجود،تحلیل دست اندرکاران نهادی و نیزارائه تحلیل دست اندرکاران و نیز تدوین برنامه اقدام مشارکتی از جمله اقدامات و فعالیت ها در این راستاست.

وی اضافه نمود: احتیاج سنجی و اجرای دوره های آموزشی،انجام بازدیدهای ترویجی، انعقاد تفاهم نامه های مختلف با دستگاههای اجرایی ،پایش و ارزیابی مشارکتی و نیز برپایی کارگاه های آموزشی مختلف از جمله برنامه الگوی مشارکتی ارزیابی طرح است.

ابوالقاسم حسین پورمدیر کل دفتر آبخوانداری وکنترل سیلاب سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور نیز در پی بازدیدهای اخیر خود از طرح های اجرایی آبخیزداری که از محل صندوق توسعه ملی در استان فارس در حال اجراست با حضور در این کارگاه با اشاره به انجام فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری به عنوان مهمترین راه حل مقابله با خشکسالی و کم آبی در کشور اضافه نمود: استمرار و پایداری عرصه های طبیعی و نیز تولیدات کشاورزی ،اشتغالزایی و احیاء سفره های آب زیر زمینی مستلزم تغذیه آبخوان ها و توسعه فعالیت های آبخیزداری است.

وی با بیان اینکه در امسال با اجرای عملیات آبخیزداری ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی بیش از 800هزار هکتار از حوزه های آبخیز در شش هزار نقطه معادل 80 درصد از شهرهای کشور تحت پوشش فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری نهاده شده، اضافه نمود: این امر موجب استحصال سالانه حدود 740 میلیون متر مکعب از بارشها و سیلابها و تغذیه آبخوان ها می گردد.

وی اضافه نمود: اجرای به موقع پروژه های آبخیزداری امسال در بارندگی های اخیر علاوه بر ذخیره و جمع آوری دو تا سه برابری آب قنوات و چاه های زیر زمینی موجب حفاظت منابع آب و خاک و نیز احیای پوشش گیاهی و نیز اکوسیستمهای طبیعی شده است.

بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این کارگاه با اشاره به وسعت 84.7 میلیون هکتاری مراتع ایران گفت: این مساحت معادل 52 درصد از عرصه کشور محسوب می گردد.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص 60 میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی در مراتع کشور گفت: این پروژه ها شامل نهال کاری،کپه کاری، بذرکاری، بذرپاشی، ، ذخیره نزولات و حفاظت و قرق و به منظور ارتقای کمی و کیفی پوشش گیاهی و اصلاح و احیا عرصه های مرتعی است که در بیشتر مناطق کشور در حال اجراست.

وی در ادامه از اجرای پروژه حفاظت و قرق بروی 442 هزار هکتار از عرصه های طبیعی کشور اطلاع دادو خواهان مشارکت مردم و تشکل ها در اجرای پروژه های حوزه مراتع شد.

مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی فارس نیز ضمن تشریح اقدامات اجرا شده در اجرای طرح های آبخیزداری فارس و کسب عنوان برتر اجرای این طرح ها در کشور گفت: تشریح اهداف، سیاست ها و برنامه های آبخوانداری در زمینه فعالیتهای مشارکتی و کنترل سیلاب،تقویت انسجام سازمانی آنالیز و تشریح نقش مرتع و مرتعداری در توانمند سازی جوامع محلی و مشارکتهای مردمی و نیز نقش آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی در پروژه های آبخیزداری با فرایند توانمند سازی جوامع محلی و مشارکت دست اندرکاران از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی را ازجمله محورهای برپایی این کارگاه عنوان نمود.

در این کارگاه مسئولان و تسهیل گران حوزه آبخیز ضمن حضور فعال در کارگروهها به آسیبها و چالش های پیش رو و نیز راه حلهای مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود به بحث و گفتگو پرداختند.

نظامند کردن نحوه حضور مردم در فرآیندهای برنامه ریزی،تصمیم گیری و اجرا،بهره برداری و پایش فعالیتهای حوزه های مورد هدف آبخیزداری در سال 98 بر اساس ظرفیتهای مردمی به عنوان اصول مهم و اولویت کاری سازمان مورد تاکید نهاده شد.

بازدید از پروژه های سازه ای آبخیزداری (چکدم سنگ و سیمان)و طرح های توانمند سازی و مشارکت مردمی صندوق توسعه ملی در شهرستانهای فیروزآباد و جهرم نیز ازجمله دیگر اهداف و برنامه های کاری مسئولان و مدیران سازمان جنگلها در سفر به استان فارس بود.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 8 خرداد 1398 بروزرسانی: 8 خرداد 1398 گردآورنده: parspic.net شناسه مطلب: 124

به "اعتبارات صندوق توسعه ملی فعالیت های چشمگیر آبخیزداری را رقم زد" امتیاز دهید

1 کاربر به "اعتبارات صندوق توسعه ملی فعالیت های چشمگیر آبخیزداری را رقم زد" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعتبارات صندوق توسعه ملی فعالیت های چشمگیر آبخیزداری را رقم زد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید